top of page

Bilet ile İlgili Şart ve Koşulları – Sorumluluk Reddi Beyanı  

1.Bilet fiyatlarını belirleme konusundaki hak ve yetkiye Etkinlik Organizatörü sahiptir. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını satın almış olduğu bileti hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. 

 

2. Etkinlikler için satılacak bilet adetlerini Etkinlik Organizatörü belirleyeceğinden bazı 

etkinliklerde sınırlamalar getirilerek örneğin kişi başına ve/veya kredi kartı başına satış 

yapabilir. Bu maddenin ihlali halinde Kampstation belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan 

biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. 

 

3. Biletler, internet ve perakende satış noktaları aracılığıyla satılır. Biletlerin tükenmesi durumunda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü ’nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilecek olup bu hususta garanti 

verilememektedir. 

 

4. Siparişinizi satın alma aşamasında, ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere sözleşmenin tüm şartları tarafınızca açıkça 

görüleceğinden bileti satın alarak ve siparişi onaylara, işbu sözleşme hükümlerini aynen 

kabul etmiş sayılacaksınız. 

 

5. Etkinlik Organizatörü mücbir sebeplerle etkinliği iptal eder veya 

etkinlik tarihini değiştirirse etkinliğe yönelik izlenilecek yol, Etkinlik Organizatörü tarafından 

duyurulacak olup Etkinlik Organizatörü sorumlu tutulamayacaktır. Etkinlik organizatörünün onay vermesi halinde etkinlik iptal ve değişikliklere ilişkin duyuru yapılacaktır. Bilet alan kişilerin, iptal ve değişikliklerden sosyal medya kanallarımız aracılığıyla yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.  

  

6. Etkinlik Organizatörü yapacağı etkinliğe ilişkin mekan ve etkinlik kurallarını kendisi belirleyeceğinden bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla etkinlik organizatörü için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Kullanıcı etkinlik alanında organizatör tarafından belirlenen alışveriş sisteminin uygulanacağını kabul etmiş sayılır. Dolayısı ile kişise bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir. 

 7. Etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar veya şartlar getirebileceğini satın alınmış bilete ilişkin etkinliğin programında değişiklik yapabileceğini bilmenizi isteriz. Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenen iade tarihleri ve şartları dışında bilet iadesi yapılamayacağından organizatör sorumluluğundan bahsedilemeyecektir. Bilet tutarlarının iade edilebilmesi için Organizatör ile iletişime geçilmelidir. 

  

8. Etkinlik Organizatörü ’nün belirlediği kural ve düzenlemeler çerçevesinde etkinlik mekanına giriş ve çıkış yapılabilecektir. Firmamız, etkinlik esnasında çalınan, arızalanan, hasar gören eşyalarla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez. 

9. www.kampstation.com adlı sitemizin kullanımına, gizlilik kurallarına sitemizden kolayca ulaşabileceksiniz. Gizlilik Beyanı Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğundan işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı belirtmek isteriz. 

bottom of page